Informacja

Wójt Gminy Platerów

Odstąpienie od przeprowadzenia przetargu.

 

Informuję, że odstępuję od przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 02 grudnia 2011 roku – na nieruchomość gminną oznaczoną numerem działki 1132 o pow. 0,0775 ha, położoną w obrębie Mężenin gmina Platerów.

 

Powodem jest nieskuteczne wygaszenie dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości.

 

WÓJT GMINY
Jerzy Garucki