slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G.7145.6.2011

G. 7145.6.2011

Platerów dn. 28.06.2011 r

 

 

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:

 

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 10-2, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./

 
WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:
Lp. Nr działki lub nr lokalu Nr KW położenie Pow. działki w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagosp. przestrzennego Wysokość czynszu zł za 1 miesiąc Stawka Wat w % Obciążenia i zabezpieczeniaciążące na nieruchomości Uwagi
1.. 227/1 Lokal mieszkalny nr 2 w budynku gminnym- Ośrodku Zdrowia w Hruszniewie nr budynku 5a 0,35 Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia Lokal mieszkalny w pełni wyposażony: instalacja elektryczna, c.o - olejowe; łazienka z wc. Usługi Zdrowotne 1,13 zł za 1 m² + opłata za co. 4,29 zł za 1 m2+ opłaty niezależne od właściciela. Nie dotyczy Dział III i IV ksiegi wieczystej nie zawierają wpisów Najem na czas trwania stosunku pracy. Tryb rozpatrywania wniosku § 6 -uchwały: 1. Wniosek 2. Zawarcie umowy najmu -Wójt Gminy
2. 80 lokal mieszkalny nr 2 - I pietro w bud. Gminnym Ośrodku Zdrowia w Platerowie ul.Kościelna 17, kw. 10001Ł 0,19 Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia Lokal mieszkalny w pełni wyposażony: instalacja elektryczna, c.o - węgiel ; łazienka z wc. Teren zabudowy usługowej 1,13 zł za 1 m² + opłata za co. 4,40 zł za 1 m2+ opłaty niezależne od właściciela. Nie dotyczy Dział III i IV ksiegi wieczystej nie zawierają wpisów  

 

Uwaga!

Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2005 r.

Nr 31, poz. 266) „Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy."

Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach."

Ust. 3 „ Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób."

Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy w Platerowie.

Zgodnie z zapisami paragrafu 3 ust.2 uchwały Rady Gminy w Platerowie cytowanej we wstępie

Osobom pozostajacym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiagajacym dochód nie wyższy niż:

  • 75% najniżśzej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
  • 50% najniżśzej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

mogą być wynajmowane lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:

  1. uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądu
  2. opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.

Wykaz wywieszono w dniu 28 czerwca 2011 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz w Sołectwach Hruszniew i Platerów.

 

Wójt Gminy Platerów

/-/  Jerzy Garucki

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl