„Zdalna Szkoła”

baner komputery

Gmina Platerów, w związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, złożyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej.

Kwota wsparcia jest powiązana z liczbą uczniów i gminie przyznano na ten cel 60 tys. zł. Wniosek został złożony na początku bieżącego miesiąca, 15 kwietnia podpisano umowę na powierzenie grantu, a zakupiony przez gminę sprzęt już nieodpłatnie przekazano do szkół.

Zakupione laptopy trafiły do 3 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a więc do Lipna, Górek i Platerowa. Dyrektorzy szkół są zobowiązani udostępniać pozyskane laptopy uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia lub ułatwienia realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zakup był możliwy, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach projektu Zdalna Szkoła, realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. : „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.