slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Powszechny Spis Rolny 2010

            Szanowna Pani/Szanowny Pan

 W dniach od 1 września do 31 października 2010r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny, według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. godz. 24:00, na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040). Pracami spisowymi kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przy pomocy Centralnego Biura Spisowego działającego w GUS. Lokalnie prace spisowe prowadzone są przez wojewódzkie (z siedzibą w każdym wojewódzkim urzędzie statystycznym) i gminne biura spisowe (z siedzibą w każdym urzędzie gminy).

Spis powszechny zostanie poprzedzony obchodem przedspisowym realizowanym przez rachmistrzów spisowych w dniach od 9 do 23 sierpnia 2010r. Podczas obchodu rachmistrz spisowy zapozna się z terenem, na którym będzie przeprowadzał spis, zweryfikuje istnienie gospodarstw rolnych oraz wręczy użytkownikom gospodarstw rolnych list Prezesa GUS i spisowe materiały informacyjne. Dane w gospodarstwach rolnych rachmistrzowie będą zbierać w drodze wywiadu bezpośredniego od 8 września do 31 października 2010r. przy wykorzystaniu przenośnych urządzeń elektronicznych wyposażonych w aplikacje niezbędne do przeprowadzenia obchodu i spisu.

 

Materiały informacyjne:

ikona pdfUlotka spis rolny

ikona pdfUlotka samospis

 

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl