slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
G.72241/1/2010

Platerów 27.07.2010 r

 

 

OGŁOSZENIE !

Na podstawie artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 / i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-śnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zmianami/

OGŁASZAM
TRZECI publiczny, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gminnych:

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1
w LIPNIE
( w wyborach Prezydenta RP)
1 Szoplewska-Jureczek Maria Wiesława przewodnicząca Platerów
2 Czelej Eugeniusz z-ca przewod. Kisielew
3 Bąk Bożena członek Lipno
4 Lesiuk Grażyna Joanna członek Platerów
5 Maciej Król członek Hruszniew
6 Makaruk Zofia członek Kisielew
7 Pawluk Urszula członek Lipno
8 Zielińska Halina członek Kisielew

OGÓLNOPOLSKI INTERDYSCYPLINARNY KONKURS KRAJOZNAWCZY
„MAŁA OJCZYZNA"

Zapraszamy gimnazjalistów i gimnazja z obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym Konkursie Krajoznawczym „Mała Ojczyzna"

Głównymi celami konkursu są:

  • pogłębianie wiedzy o historii, tradycji i współczesności wsi oraz regionów, z których pochodzą uczniowie;
  • budowanie przywiązania i szacunku do własnego regionu, do jego tradycji, kultury, dorobku i ludzi, którzy go zamieszkują;
  • inicjowanie aktywności społecznej młodzieży poprzez angażowanie jej w realizację zadań służących wspólnemu dobru oraz uczenie odpowiedzialności za własną społeczność i środowisko;
  • promocja wsi polskich, spichlerza polskiego dziedzictwa kulturowego, jako dobra narodowego o olbrzymim potencjale gospodarczym, przyrodniczym i turystycznym.

Strona 62 z 63

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl