slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wysoki mróz oraz silny wiatr mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Zwracam się z apelem do właścicieli lub zarządców nieruchomości o regularne oczyszczanie dachów z zalegającego śniegu oraz usuwanie sopli, które zagrażają przechodniom.

Informuję, że w dniu 1 września zostanie uruchomiona Infolinia do Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Pod numerami telefonów:

  • 800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne),
  • 22 44 44777 z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie z cennikiem operatora),

prowadzony będzie serwis informacyjny na temat spisu, serwis informacyjny o rachmistrzach prowadzących prace spisowe oraz udzielane będzie wsparcie dla osób realizujących samospis przez Internet.

 

z up. Z-cy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
Konrad Cuch                        

            Szanowna Pani/Szanowny Pan

 W dniach od 1 września do 31 października 2010r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny, według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. godz. 24:00, na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040). Pracami spisowymi kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przy pomocy Centralnego Biura Spisowego działającego w GUS. Lokalnie prace spisowe prowadzone są przez wojewódzkie (z siedzibą w każdym wojewódzkim urzędzie statystycznym) i gminne biura spisowe (z siedzibą w każdym urzędzie gminy).

G.72241/1/2010

Platerów 27.07.2010 r

 

 

OGŁOSZENIE !

Na podstawie artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 / i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-śnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zmianami/

OGŁASZAM
TRZECI publiczny, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gminnych:

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1
w LIPNIE
( w wyborach Prezydenta RP)
1 Szoplewska-Jureczek Maria Wiesława przewodnicząca Platerów
2 Czelej Eugeniusz z-ca przewod. Kisielew
3 Bąk Bożena członek Lipno
4 Lesiuk Grażyna Joanna członek Platerów
5 Maciej Król członek Hruszniew
6 Makaruk Zofia członek Kisielew
7 Pawluk Urszula członek Lipno
8 Zielińska Halina członek Kisielew

Strona 61 z 63

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl