nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

G. 72241/1/2011

Platerów dn. 09.02.2011 r.

 

 

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do  zbycia:

Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr  102, poz. 651 z późn. zmianami / oraz na podstawie Uchwały  Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

 

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje  do  publicznej  wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:

Platerów, dnia 17.12.2010

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na rachmistrza spisowego do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na rachmistrza spisowego  zostały wybrane następujące osoby :

logo kapital ludzki mazowsze efs

Platerów dnia: 14.12.2010 r.

PROTOKÓŁ

spisany w dniu 14 grudnia 2010 r  dotyczący wyboru oferty na realizacje zadania pn: „ Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Lipno”.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego skierowanego do 3 oferentów w dniu: 08.12.2010 r a mianowicie:

WÓJT GMINY PLATERÓW

Ogłasza nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

 

który zgodnie z zasadami ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku (Dz.U. Nr 47, poz. 277) przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku.

logo kapital ludzki mazowsze efs

 Platerów : 08.12.2010 r.

Nazwa zamawiającego:GMINA  PLATERÓW

Adres zamawiającego:  Platerów ; ul: 3 Maja 5

Kod: 08-210 Platerów  

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:  Wykonanie tablicy informacyjnej dla budowy Sali gimnastycznej w Lipnie wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym.

Strona 61 z 64

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl