slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OBWIESZCZENIE
z dnia 01 sierpnia 2012 roku

w sprawie zawiadomienia właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektów uproszczonych planów urządzenia lasów.

Na  podstawie  artykułu 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późn. zmianami) oraz  na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT  GMINY  PLATERÓW
INFORMUJE

logo projekt aktywizacji

Znak sprawy: OPS.EFS.1.2012

 Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 EURO
art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami

logo projekt aktywizacji

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W PLATEROWIE

 OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO TRENERA PRACY
NA UMOWĘ ZLECENIE

 W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osób na stanowisko TRENERA PRACY

logo projekt aktywizacji

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W PLATEROWIE

 OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PSYCHOLOGA
NA UMOWĘ ZLECENIE

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osób na stanowisko PSYCHOLOGA

GP.OS.6220.1-9.2012                                                                                                                             Platerów dnia 15.06.2012r.

 OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Platerów , działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami )

zawiadamiam,

Strona 37 z 50

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl