slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Szanowni Państwo,

Spółka "koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 9 grudnia 2012 r, wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów edycjii 2012/2013. Projekt rozkładu jazdy został zamieszczony na stronie internetowej organizatora przewozów na obszarze województwa mazowieckiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - www.mazovia.pl

Urząd Gminy w Platerowie informuje iż podczas XXI sesji Rady Gminy Platerów która odbyła się w dniu 14 września 2012 roku zostały podjęte uchwały w sprawie:

logo kapital ludzki mazowsze efs

Platerów : 29.02.2012 r.

Nazwa zamawiającego: GMINA PLATERÓW
Adres zamawiającego: Platerów ; ul: 3 Maja 5
Kod: 08-210 Platerów  

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:  Wykonanie tablicy pamiątkowej dla budowy Sali gimnastycznej w Lipnie wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym.

logo kapital ludzki mazowsze efs
Platerów dnia: 06.03.2012 r.

PROTOKÓŁ

spisany w dniu 6 marca 2012 r  dotyczący wyboru oferty na realizacje zadania pn: „ Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Lipno”.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego skierowanego do 3 oferentów w dniu: 29.02.2012 r a mianowicie:

OBWIESZCZENIE
z dnia 01 sierpnia 2012 roku

w sprawie zawiadomienia właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektów uproszczonych planów urządzenia lasów.

Na  podstawie  artykułu 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późn. zmianami) oraz  na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT  GMINY  PLATERÓW
INFORMUJE

Strona 33 z 46

wybory

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl