slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Pomoc dla młodych rolników- WAŻNE !

W związku z dokonaną realokacją środków w budżecie PROW na lata 2007-2013 budżet działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, został zwiększony o 189 mln euro. Pozwoli to Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków jeszcze w połowie 2014 roku.

W planowanym naborze wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników w ramach PROW 2007-2013, przewidywane jest wprowadzenie pewnych zmian w warunkach i trybie przyznawania pomocy młodym rolnikom.

logo krus

KRUS INFORMUJE: Zasady zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej

Za wypadek przy pracy rolniczej w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

Platerów dn. 07.11.2012 r

G. 7145.3.2012

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:

 

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 10-2, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./

 

WÓJT GMINYPLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:

Strona 32 z 46

wybory

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl