Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

INFORMACJA dla ROLNIKÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz.U z 2015, poz. 1340) . Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy; użytkownicy użytków rolnych)  w TERMINACH:

  • OD 01 LUTEGO 2017 r. do 28  LUTEGO  2017 r. - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 roku  oraz -  lub
  • OD 01 SIERPNIA 2017 r. do 31 SIERPNIA 2017 r - wraz  z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01  lutego 2017 r. Do 31  lipca 2017 roku.

 

WYPŁATA

Zwrotu podatku nastąpi w 2017 roku w terminach:

  • 1  -  30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym  terminie
  • 1  -  31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

DRUK WNIOSKU