slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

logo lgd

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Operacja mająca na celu: „ Remont świetlicy wiejskiej i szkolenie mieszkańców Myszkowic jako szansa na poprawę aktywności społeczności wiejskiej”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007  -  2013.

 

Beneficjent: Gmina Platerów

Wartość całkowita:  54 544 , 03  zł.
Wartość dofinansowania ze środków EFRROW  24 908 , 76 zł.

Cel operacji: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego przez remont i adaptację budowlaną świetlicy wiejskiej w miejscowości Myszkowice , gmina Platerów.Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez kultywowanie miejscowych tradycji.

Zakres wykonanych prac w ramach projektu:

  1. Wykonanie robót budowlanych remontowych tj: wykonanie robót rozbiórkowych stolarki okiennej i jej wymiana na nową energooszczędną , docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie robót budowlanych wewnętrznych , wykonanie opaski wokół budynku.
  2. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn: „Szkolenie mieszkańców Myszkowic jako szansa na poprawę aktywności społeczności wiejskiej”

tablica unijna

wybory pue 2019

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl