Petycja RG.152.1.2019

Petycja o wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych”

Nr petycji: RG.152.1.2019

 

  1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin.

 

  1. Skan petycji: załącznik nr 1.

 

  1. Data złożenia petycji: 27.08.2019 r.

 

  1. Przedmiot petycji: Petycja w interesie publicznym o wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych”.
  1. Przewidywany termin załatwienia petycji: 26.11.2019 r.

 

  1. Przebieg postępowania:

 

  1. Sposób załatwienia:

 

Załączniki do treści

Zał.nr 1-Petycja w interesie publicznym.pdf (PDF, 358,27 KB) (PDF, 358,27 KB)