Zaproszenie

Zaproszenie

W związku z przystąpieniem do nowelizacji zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie ustanowienia planów zadań ochrony dla obszarów Natura 2000:

Dolina Dolnego Bugu PLB1400001 i Ostoja Nadbużańska PLH 140011, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu dyskusyjnym, które odbędzie się - dnia 31 lipca 2015 roku (piątek) , w sali konferencyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Siedlcach, zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego 38, w godzinach 9:00 - 11:00.

  1. Zaproszenie
  2. Harmonogram