Informacja

WÓJT  GMINY PLATERÓW
INFORMUJE, ŻE :

w okresie  od 1 lipca 2013 r do 30 czerwca 2014 r. odpady komunalne na terenie gminy Platerów z  nieruchomości zamieszkałych  odbierać  będzie:

„KOM-GAZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Łosicach
Ul. Białostocka 37, 08-200 Łosice

 

Wójt Gminy Platerów
/-/  Jerzy Garucki