Informacja WPN-II.6320.53.2012.JS

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski", współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Inforastruktura i Środowisko 2007 - 2013, na podstawie &2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010r. Nr 34, poz. 186), Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie informuje o przystapieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych.

ikona pdfPismo WPN-II.6320.53.2012.JS

ikona pdfObwieszczenie z dnia 23 listopada 2012.r znak: WPN-II-6320.38.2012.JS