Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie z dnia 1 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie
z dnia 1 marca 2017 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów

bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 6

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Gminna Komisja Wyborcza w Platerowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr 6 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Platerów
    w wyborach uzupełniających, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Platerowie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 6 głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

    z listy nr 1 KWW WSI HRUSZEW
    1) Pytel Roman Mirosław

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie
Anna Małgorzata Wakulińska