Wybory uzupełniające do Rady Gminy Platerów - 9 kwietnia 2017r.

Komisarz Wyborczy w Siedlcach postanowieniem Nr 1/17 z dnia 9 stycznia 2017 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego, Pana Krzysztofa Częstochowskiego, w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 6, wskutek jego śmierci.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy wydanie zarządzenia stało się konieczne.

Kalendarz wyborczy został ustalony zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie wyborczym.

Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje związane z wyborami uzupełniającymi:

1. Zarządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów. ikona pdf
 2.  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 17 stycznia 2017 r.    ikona pdf
3. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PLATERÓW z dnia 20 stycznia 2017 roku o granicach i numerze okręgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym nr 6 oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów. ikona pdf
4. Informacja o wyznaczonych miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych ikona pdf
5. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów, zarządzonych na dzień 9 kwietnia 2017 r.H z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów, zarządzonych na dzień 9 kwietnia 2017 r. ikona pdf
6. INFORMACJA O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I PEŁNIONYCH DYŻURACH GMINNEJ KOMSIJI WYBORCZEJ W PLATEROWIE ikona pdf
7. Protokół z wyborów do Rady Gminy Platerów sporządzony dnia 9 kwietnia 2017r. przez Gminną komisję Wyborczą w Platerowie ikona pdf
8. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2017 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów przeprowadzonych w dniu 9 kwietnia 2017r. ikona pdf