Komunikat komisarza wyborczego w Siedlcach z dnia 24 maja 2016r.

KOMUNIKAT
KOMISARZA  WYBORCZEGO
w SIEDLCACH
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów, zarządzonych na dzień 24 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 178 § 2 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję,
że w związku z koniecznością uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie wyborcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Platerów mogą osobiście zgłaszać swoje kandydatury do składu ww. komisji w Urzędzie Gminy  Platerów lub bezpośrednio w siedzibie Komisarza Wyborczego
w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, pok. 208 w terminie do dnia 27 maja 2016 r.

Komisarz Wyborczy
/-/   Mirosław Onisko