Wybory uzupełniające do Rady Gminy Platerów zarządzone na dzień - 17 stycznia 2016r.

Zarządzeniem Nr 1081 Wojewoda Mazowiecki z dnia 27 października 2015r. zarządził wybory Uzupełniające do Rady Gminy w Platerowie w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 3 (Falatycze).

 

Datę wyborów wyznaczono na dzień 17 stycznia 2016r.

 

Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące powyższych wyborów.

 

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 17 stycznia 2016 r., w terminie ustawowo wskazanym do zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego tj. do dnia 8 listopada 2015r., nie złożono żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Wobec powyższego wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów w okręgu wyborczym nr 3 nie przeprowadza się, a mandat radnego pozostanie nieobsadzony. Wybory uzupełniające zostaną powtórzone w terminie między 6 a 9 miesiącem, licząc od dnia 17 stycznia 2016 r.

 

  1. Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów.
  2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 28 października 2015r.
  3. Obwieszczenie Wójta Gminy Platerów z dnia 03 listopada 2015 roku o granicach i numerze okręgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym nr 3 oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów.z dnia 03 listopada 2015 roku o granicach i numerze okręgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym nr 3  oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów.
  4. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 12 listopada 2015 r.Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 12 listopada 2015 r.