Obwieszczenie Wójta Gminy Platerów z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY PLATERÓW

z dnia 21 sierpnia 2018 roku

 

          Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, dla wyborów do Rady Gminy w Platerowie oraz wyborów Wójta Gminy Platerów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Numer okręgu wyborczego

 

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Chłopków i Chłopków-Kolonia

1

2

Czuchów i Czuchów-Pieńki

1

3

Falatycze

1

4

Górki i Hruszniew-Kolonia

1

5

Hruszniew

1

6

Hruszew

1

7

Kisielew i Nowodomki

1

8

Lipno

1

9

Mężenin oraz Mężenin-Kolonia i Michałow

1

10

Myszkowice i Zaborze

1

11

Ostromęczyn i Ostromęczyn-Kolonia

1

12

Kamianka i Platerów ulice : 3 Maja, Dworcowa, Kościelna, Pocztowa, Polna, Spokojna, Boczna.

1

13

Platerów ulice: Brzozowa, Marynki, Leśna, Dubianka, Krzywa, Orzechowa, Prosta, Słoneczna, Cerkiewna, Cicha, Rolnicza, Siedlecka, Sosnowa, Środkowa, Wierzbowa,     Zachodnia, Włościańska, Nowa.

1

14

Puczyce

1

15

Rusków

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w

Urzędzie Gminy w Platerowie ul. 3 Maja 5 (pokój nr 14)

 WÓJT GMINY

/-/ Jerzy Garucki

 

Kliknij aby pobrać obwieszczenie