slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zmiana Terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,

Informujemy, że uległy zmianie terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Platerów.

Począwszy od 01 stycznia 2017 roku opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi płatna będzie, bez wezwania, kwartalnie w następujących terminach:

 

  • za I kwartał (styczeń, luty i marzec) - do dnia 15 marca danego roku
  • za II kwartał (kwiecień, maj i czerwiec) - do dnia 15 maja danego roku
  • za III kwartał (lipiec, sierpień i wrzesień) - do dnia 15 września danego roku
  • za IV kwartał (październik, listopad i grudzień) - do dnia 15 listopada danego roku

 

Przypominam, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

  1. w kasie Urzędu Gminy w Platerowie, albo
  2. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Platerowie nr: 09 8044 0004 0000 0260 2000 0010, albo
  3. u inkasenta.

 

Wysokość opłat pozostaje bez zmian.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 83 357 80 17 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Platerów ul. 3 Maja 5 pokój nr 1.

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl