Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Platerów II półrocze 2019 r.