Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Platerów I półrocze 2017 r.