Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Platerów za rok 2016r.