Informacja o dyżurach Przewodniczącego Rady Gminy i Z-cy Przewodniczącego

INFORMACJA O DYŻURACH
Przewodniczącego Rady Gminy
i Z-cy Przewodniczącego

Informuję, że w każdy piątek w godz. od 10:00 do 12:00 oraz w każdy wtorek w godz. od 15:30 do 16:30 w urzędzie Gminy Platerów pok. nr 14 lub pod telefonem 83 357 84 47 pełnił będzie dyżur:

Przewodniczący Rady Gminy Platerów - Dariusz Kazun

Natomiast, w każdy poniedziałek w godz. od 10:00 do 12:00 w Urzędzie Gminy Platerów, pok. nr 14 lub pod telefonem 83 357 84 47 pełnił będzie dyżur:

Z-ca Przewodniczącego Rady gminy Platerów - Lucjan Iwaniuk

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Platerów 

/-/Dariusz Kazun