Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie Gminy Platerów działa obecnie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wszystkie jednostki zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają nadane numery NIP i REGON.

Podczas Zjazdu Gminnego Związku Ochotniczych straży Pożarnych RP w Platerowie w dniu 22 maja 2011r. wybrano następujący skład Zarządu Oddziału Gminnego :

Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1. Prezes Jerzy Garucki
2. Wiceprezes Roman Pytel
3. Komendant gminny Zbigniew Kożuchowski
4. Sekretarz Jerzy Nazarewicz
5. Skarbnik Andrzej Lewczuk
6. Członek Łukasz Marczuk
7. Członek Zdzisław Kasprowicz
8. Członek Robert Romaniuk
9. Członek Andrzej Maksymiuk
10. Członek Roman Chwedorczuk
11. Członek Tadeusz Kowalczyk
12. Członek Szymon Kuźma
13. Członek Andrzej Wawrzyniuk
14. Członek Robert Zieliński

 

 

Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:
1.      Przewodniczący KR – Krzysztof Jaciuk
2.      Wiceprzewodniczący KR – Robert Kluczek
3.      Sekretarz KR – Józef Trochimiuk

 


Jednostki OSP działają w następujących miejscowościach:

  1. OSP Platerów /KSRG/
  2. OSP Lipno /KSRG/
  3. OSP Hruszniew
  4. OSP Rusków
  5. OSP Mężenin
  6. OSP Kisielew
  7. OSP Hruszew

 

Członkowie OSP (stan za rok 2012)

Mężczyźni w wieku 18-65 lat – 181
Mężczyźni w wieku ponad 65 lat – 11
Kobiety - 1
Członkowie wspierający – 19
Członkowie honorowi  - 14
Członkowie OSP ogółem - 226
Krótka charakterystyka poszczególnych jednostek OSP:

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Platerowie

Adres:
Platerów, ul. Dworcowa Nr 23
08-210 Platerów

 
Numer KRS:  0000032903
Numer REGON:  030204268
Numer NIP:  4960157843
Numer konta:  55804400040000043320000010

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Platerowie powstała w maju 1979 roku. Od momentu powstania do chwili obecnej aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczo – gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych różnego szczebla. W dniu 17 marca 1995 roku została włączona do Krajowego systemu Ratowniczo – Gaśniczego. OSP Platerów posiada na dzień dzisiejszy 5 samochodów strażackich 3 gaśnicze (MERCEDES-BENZ ATEGO 1429, STAR 266, STEYR SLF 13000, FORD TRANSIT), w tym 1 przystosowany do ratownictwa drogowego (FORD TRANSIT) oraz samochód operacyjny (OPEL VIVARO), 1 samochód terenowy LAND ROVER DEFENDER 110 oraz łódź aluminiową płaskodenną z silnikiem zaburtowym HONDA 30KM.  Z pośród 25 wielu posiada przeszkolenie  w zakresie obsługi aparatów powietrznych, ratownictwa technicznego i medycznego. Dwóch z nich w 2005 roku na Pierwszych Mazowieckich Zawodach Ratowników Medycznych zajęło 7 miejsce. Druhowie posiadają przeszkolenie stermotorzystów i nurków co pozwala m brać udział w akcjach ratowniczych prowadzonych na wodzie. W dniu 16 czerwca 2013r. w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych w Mężnienie drużyna OSP Platerów zajęła pierwsze miejsce.

Członkowie reprezentacji:
KOŻUCHOWSKI ZBIGNIEW – PREZES
MARCZUK ŁUKASZ - WICEPREZES-NACZELNIK
TROCHIMIUK PAWEŁ - Z-CA NACZELNIKA
BARANOW WIKTOR – SKARBNIK
SIEMIENIUK MARCIN – SEKRETARZ
SZYMAŃSKI RYSZARD - CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnie

Adres:
Lipno 102A
08-210 Platerów

 
Numer KRS:  0000032428
Numer REGON:  030204200
Numer NIP:  4960175798
Numer konta:  58804400040000030320000010

Jednostka ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie powstała w 1928 roku. Obecnie zrzesza 32 druhów. Decyzją Komendanta Głównego PSP Nr 2/9/KSRG z dniem 17 marca 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Jednostka czynnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach ratowniczo - gaśniczych (nie tylko na terenie powiatu – wchodzi w skład WOO „Siedlce”) a także w różnych imprezach kulturalnych i zawodach sportowych.  Posiada na wyposażeniu 4 samochody gaśnicze (MERCEDES-BENZ ACTROS 8/58, JELCZ HYDROMIL - GCBA 10/32, STAR 266 - GBA 2,5/20/10, JELCZ CN GCBM 21/8), a także samochód techniczny KRAZ 255B.

Członkowie reprezentacji:
GARUCKI JERZY – PREZES
FOLWARSKI BOGUSŁAW – SKARBNIK
LUDWICZUK RADOSŁAW - ZASTĘPCA NACZELNIKA
PAWLUK MARIUSZ – GOSPODARZ
ILCZUK PIOTR - CZŁONEK ZARZĄDU

 

osplipno-actros1  osplipno actros2 


Ochotnicza Straż Pożarna w Hruszniewie

Adres:
Hruszniew-Kolonia 28
08-210 Platerów
 

Numer KRS:  0000050992
Numer REGON:  030204222
Numer NIP:  4960148471

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Hruszniewie powstała w 1911 roku. Na chwilę obecną skupia wokół siebie 35 druhów, którzy chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu jednostki i akcjach ratowniczo - gaśniczych. Jest to jednostka prężnie rozwijająca się, w chwili obecnej są w trakcie dobudowywania części strażnicy do budynku garażowego. Dysponują jednym samochodem bojowym (MERCEDES-BEZN ATEGO 1429 GBA 2,5/16).

Członkowie reprezentacji:
NAZAREWICZ JERZY – PREZES
ZIELIŃSKI ROBERT - WICEPREZES-NACZELNIK
SZUPILUK PIOTR - Z-CA NACZELNIKA
KLUCZEK ROBERT – SEKRETARZ
KOWALUK WOJCIECH - SKARBNIK

 

osphruszniew mercedes 


Ochotnicza Straż Pożarna w Ruskowie:

Adres:
Rusków 60
08-210 Platerów

 

Numer KRS:  0000031737
Numer REGON:  030204044
Numer NIP:  4960141428

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruskowie powstała w 1959 roku. Jest w chwili obecnej bardzo prężnie rozwijającą się jednostką. Skupia wokół siebie 19 druhów. Posiada samochód gaśniczy MERCEDES-BENZ ATEGO 1429 GBA 2,5/16 oraz lekki VW T-4 GLM-8.

Członkowie reprezentacji
KOWALCZYK TADEUSZ - PREZES
KUŹMA SZYMON – NACZELNIK
JACIUK KRZYSZTOF – SKARBNIK
TROCHIMIUK ANDRZEJ - GOSPODARZ
ospruskow remiza  ospruskow mercedes

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mężeninie

Adres:
Mężenin 25A
08-210 Platerów

 
Numer KRS:  0000047773
Numer REGON:  030204080
Numer NIP:  4960141285
Numer konta:  63804400040006164920000010

Ochotnicza Straż Pożarna w Mężeninie powstała w roku 1955. Jedną z przyczyn powstania jednostki był pożar w 20.04.1948 w Nowodomkach, pożar pochłonął w całości lub części 42 budynki, należało one do 21 rodzin w których mieszkało 71 osób. Po tym wydarzeniu stopniowo zaopatrzono wsie na terenie gminy Sarnaki, w węże i motopompy.

Pierwszym naczelnikiem jednostki został Kasprowicz Franciszek , zastępcą Bujalski Leszek a sekretarzem Pawluk Stanisław. Na początku istnienia liczyła ona 16 druhów, ,prócz wymienionych byli to: Benedysiuk Stanisław, Oksiuta Wacław, Oksiuta Mieczysław, Bujalski Władysław, Gregorczuk Wacław, Omelańczuk Józef, Omelańczuk Feliks, Truszkowski Józef, Chałupka Tadeusz, Młynarczuk Tadeusz, Wawrzyniuk Stefan, Laszuk Eugeniusz i Gregorczuk Szczepan.

W roku 1999 OSP Mężenin otrzymało samochód bojowy marki Tarpan Honker, był to pierwszy samochód, którym dysponowała straż w Mężeninie. Wcześniej strażacy własnymi środkami transportu udawali się na miejsca zdarzenia lub zbiórki.

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu strażaka są zawody sportowo –pożarnicze. Mają one duże znaczenie w pracy szkoleniowej, posiadają także tradycję. Rywalizacje miedzy jednostkami, które są rozgrywane obecnie na różnych szczeblach. Pierwsze zawody organizowano w końcu lat pięćdziesiątych, a w 1961 postanowiono ująć je w jednolity system oraz powiązać ściśle z programem szkolenia jednostek OSP .Zawody w społeczności Mężenina zawsze stanowiły bardzo ważny element. Mieszkańcy z utęsknieniem czekają na zmagania strażaków. Od lat zawody w Mężeninie przyciągają rzesze miłośników rywalizacji strażaków ochotników. W 2007 roku, odnosząc zwycięstwo w zawodach gminnych, które odbyły się w Hruszewie. Zwycięstwo zostało wywalczone w następującym składzie: Pawluk Dawid, Paprocki Karol, Kowlczyk Rafał, Trochimiuk Jacek, Kasprowicz Emil, Kowalczyk Jakub, Kasprowicz Piotr oraz naczelnik Wawrzyniuk Andrzej pełniący rolę dowódcy jednostki podczas rozgrywanych zawodów. Zwycięstwo było przepustką do rywalizacji w zawodach powiatowych w Serpelicach, OSP z Mężenina w tych zmaganiach pożarniczo-gaśniczych zajęła 6 miejsce na 15 biorących udział w tych zmaganiach pożarniczo- sportowych.

W 2004 roku rozpoczęła się budowa nowej strażnicy, stara groziła zawaleniu. Największy postęp podczas budowy był w roku 2006. Wykonano, wtedy prace murarskie oprócz podpiwniczenia, powstało ono rok wcześniej, a także pokryto budynek. Prace zakończyły się w 2012r. Większość prac została wykona przez strażaków oraz mieszkańców Mężenina, Mężenina-Kolonii oraz Michałowa. Wspierali oni budowę dzięki swojej ofiarności materialnej i własną pracą.

W roku 2007 otrzymano samochód marki Star 244 - GBA 2,5/16 z jednostki OSP Lipno.

W 2012 roku OSP Mężenin otrzymało nowy wóz Mercedes-Benz Atego 1429 GBA 2,5/16, który zastąpił STARA 244 (który został nieodpłatnie przekazany do OSP Mostów).

Członkowie reprezentacji:
KASPROWICZ ZDZISŁAW – PREZES
WAWRZYNIUK ANDRZEJ – NACZELNIK
OKSIUTA ANDRZEJ – SEKRETARZ
RACZYŃSKI JAROSŁAW – SKARBNIK
TROCHIMIUK JÓZEF - CZŁONEK

ospmezenin straznica

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Hruszewie

Adres:
Hruszew
08-210 Platerów
 

Numer KRS:  0000150307
Numer REGON:  030204067
Numer NIP:  4960141322

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Hruszewie powstała w 1948 roku. Jest w chwili obecnej bardzo prężnie rozwijającą się jednostką. Skupia wokół siebie 24 druhów którzy chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu jednostki i akcjach ratowniczo - gaśniczych. Dysponuje samochodem FORD TRANSIT SLRt oraz STAR 200 GBM 2,5/8.

Członkowie reprezentacji:
LEWCZUK ANDRZEJ – WICEPREZES-NACZELNIK
OBZEJTA MARCIN - Z-CA NACZELNIKA
SINICA TOMASZ – SKARBNIK
PYTEL DOMINIK - SEKRETARZ

 

  osphruszew ford

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Kisielewie

Adres:
Kisielew 78
08-210 Platerów

 
Numer KRS:  0000032801
Numer REGON:  030204239
Numer NIP:  4960133570

  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielewie powstała w 1925 roku. Na chwilę obecną skupia wokół siebie 21 druhów którzy chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu jednostki i akcjach ratowniczo - gaśniczych. Posiada na wyposażeniu samochód Ford Transit SLRt.

Członkowie reprezentacji:
MAKSYMIUK ANDRZEJ – PREZES
MARCZUK MARCIN – NACZELNIK
MARCZUK ZYGMUNT – SKARBNIK
ROMANIUK ROBERT  - SEKRETARZ
WOJCZUK MARIUSZ - GOSPODARZ

 

ospkisielew ford1 ospkisielew ford2

  • Wydrukuj tą stronę

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 357 84 47

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.
Copyright © 2011-2013 Urząd Gminy Platerów www.platerow.com.pl fot. Marcin Bobryk