Podział administracyjny i ludność gminy

W skład administracyjny Gminy Platerów wchodzi 23 sołectwa. Wykaz sołectw przestawiono w poniższej tabeli

 

Tabela. Wykaz sołectw i liczba mieszkańców Gminy Platerów - dane z Urzędu Gminy Platerów

Stan aktualny na dzień 31.12.2012r.

Lp.Nazwa miejscowościLiczba ludności na dzień 31.12.2012r.
ogółemmężczyźnikobiety
1. Chłopków 195 97 98
2 Chłopków-Kolonia 78 43 35
3 Czuchów 169 87 82
4 Czuchów-Pieńki 151 73 78
5 Falatycze 310 154 156
6 Górki 179 87 92
7 Hruszew 188 101 87
8 Hruszniew 221 111 110
9 Hruszniew-Kolonia 173 93 80
10 Kamianka 106 51 55
11 Kisielew 397 190 207
12 Lipno 357 185 172
13 Mężenin 218 106 112
14 Mężenin-Kolonia 136 67 69
15 Michałów 101 50 51
16 Myszkowice 135 65 70
17 Nowodomki 86 45 41
18 Ostromęczyn 247 126 121
19 Ostromęczyn-Kolonia 136 64 72
20 Platerów 794 406 388
21 Puczyce 319 166 153
22 Rusków 374 194 180
23 Zaborze 98 51 47
Razem  5168 2612 2556