Program „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

Zgodnie z zasadami realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń” Gmina Platerów, jako organ prowadzący szkoły informuje, że w 2015r. na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zostało udzielone wsparcie w wysokości:
 
  • Szkole Podstawowej w Lipnie – dotacja 1000zł, wkład gminy 250zł, razem : 1.250zł
  • Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Platerowie – dotacja 1000zł, wkład gminy 250zł, razem : 1.250zł
  • Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Górkach – dotacja 1300zł, wkład gminy 325zł, razem : 1.625 zł.

Wysokość dotacji, o którą gmina mogła ubiegać się przystępując do tego programu, jest uzależniona od liczby uczniów w szkole podstawowej.