Program badań przesiewowych słuchu u uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów będzie realizowany program badań przesiewowych słuchu u uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.
Partnerami programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.


Proponowane badanie jest bezpłatne i dobrowolne.

Realizacja badania zaplanowana jest w okresie od września do grudnia 2015r.
Termin badania będzie indywidualnie ustalany z Dyrektorem szkoły.

W ramach programu zostaną wykonane w szkołach audiometryczne badania przesiewowe słuchu u dzieci, których rodzice/opiekunowie wyrażą na nie zgodę. Wszystkie badania są bezpieczne, nieinwazyjne i nieuciążliwe dla dziecka.

Do szkół prowadzonych przez Gminę Platerów (Szkoła Podstawowa w Lipnie, Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Górkach oraz Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Platerowie) zostały przekazane indywidualne pakiety przeznaczone dla każdego ucznia klasy pierwszej.