INFORMACJA DLA RODZICÓW w sprawie pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2015/ 2016

do dnia 15 września 2015r. mogą składać wnioski i przyznanie pomocy materialnej – stypendium szkolne.


Miejsce składania wniosków:
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  w Platerowie
ul. 3 Maja 5, pokój nr 3

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182) – aktualnie jest to kwota 456 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub telefonicznie – tel. 83 357-84-62.

1. Druk wniosku do pobrania
2. Uchwała Rady Gminy w sprawie pomocy materialnej dla uczniów

Małgorzata Ciecierska
Kierownik GZEAS w Platerowie