Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 72_ w Platerowie z dnia 15.05.2015r.

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 72
w Platerowie
z dnia  15.05.2015 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Łosickiego, zarządzonych na dzień  31 maja 2015 r, uprawnieni do głosowania mieszkańcy z terenu całej Gminy Platerów głosować będą

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie, ul. 3-go Maja 13.

Głosowanie przeprowadzone zostanie w godzinach:   8:00 – 18:00

Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy od 17 maja 2015 roku w godzinach pracy urzędu. 
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

/-/ Marcin Józef Marczuk