Konsultacje społeczne dotyczące monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju na lata 2014-2020 LGD

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 14.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście).

Pozyskane informacje zostaną wykorzystane do opracowania zasad monitorowania i ewaluacji. Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

Do pobrania:

  1. Monitoring i ewaluacja.
  2. Formularz zgłoszenia uwag.