Harmonogram prac terenowej komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych

Harmonogram prac terenowej komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na terenie gminy PLATERÓW spowodowanych przez SUSZE,

co miało miejsce w OKRESIE od 21 czerwca 2015 r. do 20 sierpnia 2015 r. w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwane dalej ,,komisją”, powołanej zarządzeniem nr 603 wojewody mazowieckiego z dnia 24 SIERPNIA 2015 r.

Lp.SołectwoImię i Nazwisko poszkodowanego producenta rolnegoAdres miejsca przeprowadzenia oględzin (lokalizacja położenia gruntów)Data przeprowadzenia oględzinSkład komisji
1. Chłopków, Chłopków-Kol Hruszniew-Kolonia wg złożonych wniosków Chłopków, Chłopków-Kol Hruszniew-Kolonia 02.09.2015 r. Garucki Jerzy
Prażmo Szczepan Wasiluk Krystyna
Szymaniuk Marian
Wasiluk Maciej
2. Falatycze Hruszniew Górki wg złożonych wniosków Falatycze Hruszniew Górki 03.09.2015 r. Jak wyżej
3. Puczyce Czuchów Czuchów-Pieńki wg złożonych wniosków Puczyce Czuchów Czuchów-Pieńki 04.09.2015 r. Jak wyżej
4 Zaborze Myszkowice wg złożonych wniosków Zaborze Myszkowice 07.09.2015 r. Jak wyżej
5 Rusków Hruszew wg złożonych wniosków Rusków Hruszew 08.09.2015 r.  
5 Ostromęczyn Ostromęczyn-Kolonia Platerów wg złożonych wniosków Ostromęczyn Ostromęczyn-Kolonia Platerów 09.09.2015 r. Jak wyżej
6 Kamianka Kisielew Michałów wg złożonych wniosków Kamianka Kisielew Michałów 10.09.2015 r. Jak wyżej
7 Mężenin Mężenin-Kolonia wg złożonych wniosków Mężenin Mężenin-Kolonia 11.09.2015 r. Jak wyżej
8 Lipno i Nowodomki wg złożonych wniosków Lipno i Nowodomki 14.09.2015 r. Jak wyżej

Wójt Gminy
Jerzy Garucki