Program funkcjonalno – użytkowy instalacji kolektorów słonecznych

Drodzy mieszkańcy!

Gmina Platerów przystąpiła do opracowania Programu funkcjonalno – użytkowego budowy instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ogrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie naszej gminy.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w tym zakresie przesyłamy do Państwa krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie w przypadku,
gdy wyrażacie Państwo zainteresowanie uczestnictwem w takiej inwestycji.

Prosimy o niezwłoczne wypełnienie niniejszej ankiety, gdyż jest to niezbędne
do prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków unijnych.

Przedmiotowe ankiety należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Gminy Platerów, pokój numer 5.

Kliknij aby pobrać ankietę.

Z poważaniem
/-/ Jerzy Garucki

Wójt Gminy Platerów