Zielona ścieżka przy Zespole Szkół w Platerowie

Zespół Szkół w Platerowie realizuje wiele ciekawych przedsięwzięć. Jednym z nich jest powstanie „zielonej ścieżki” i towarzyszące temu działania edukacyjne. Autorką tekstu dotyczącego tego działania, jaki wpłynął do naszej redakcji, jest Dorota Kolasa.

Koniec roku kalendarzowego to czas rozliczeń i podsumowań. W Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie oraz współpracującym z nim Nadbużańskim Stowarzyszeniu Oświatowo - Ekologicznym  „Mężenin” to tradycyjnie okres finalizowania działań i projektów. Jednym z ostatnio zrealizowanych był projekt ekologiczny  „Zielona Ścieżka”.

Atrakcyjna pomoc edukacyjna w postaci ścieżki powstała dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie. Jej otwarciu towarzyszyło spotkanie przyrodnicze,  na którym Zyta Chajkaluk z Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” mówiła o zmianach w przyrodzie związanych z nadejściem zimy, a uczennice gimnazjum Elwira Truszkowska i Paulina Raczyńska  opowiadały, jak pomagać ptakom przetrwać tę zimną porę roku.

Uroczystego otwarcia ścieżki dokonał wójt  gminy Jerzy Garucki, dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście, w obecności uczniów, nauczycieli i rodziców.

Na szlaku edukacyjnym znajduje się duży granitowy zegar słoneczny, ruchome tablice  przyrodnicze ukazujące wędrówkę roślin, czas rozkładu śmieci oraz ułatwiające rozpoznawanie drzew, ptaków, płazów, gadów, ssaków i grzybów. Jest tu też ptasi budzik, skocznia, górka do mierzenia wysokości względnej, dendrofon oraz lapidarium – skalny park, w skład którego wchodzą: dolomit, granity (w tym rapakiwi), sjenit, serpentynit, kwarcyt, marmury i piaskowce.

Powstała „Zielona ścieżka” jest ogólnodostępna, a wszystkich chętnych zapraszamy do zwiedzania.

Tekst: Dorota Kolasa

Foto: Magdalena Gackiewicz