nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Otwórz własną firmę z pomocą środków unijnych

Otwórz własną firmę z pomocą środków unijnych. Bezzwrotna dotacja do 36 000 zł. Euro-Most Sp. z o.o. Warszawa.

W związku z realizacją projektu „Przepis na sukces” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.2 POKL) zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane założeniem własnej firmy.

Uczestnikom projektu oferujemy:

 1. otrzymanie jednorazowej dotacji do 36 000 zł oraz podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości 1 000 zł przez pierwsze 6 m-cy prowadzenia działalności,
 2. możliwość rozwoju osobistego,
 3. doradztwo zawodowe,
 4. porady psychologa,
 5. szkolenia z zakresu:
  • pozyskania nowego zawodu,
  • zakładania działalności gospodarczej,
  • sporządzania biznesplanów
  • oraz szczegółowych elementów prowadzenia firmy.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wymagania:

 • miejsce zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu Kodeksu cywilnego),
 • status osoby zwolnionej (okres pozostawania bez zatrudnienia nie może przekroczyć 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu), przewidzianej do zwolnienia (znajdowanie się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy), która utraciła prace z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne
  lub
 • status osoby zagrożonej zwolnieniem (zatrudnionej u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, który  w ciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Ponadto osoby zainteresowane nie mogą:

 • prowadzić własnej działalności w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do obowiązków Beneficjenta należą:

 • utrzymanie działalności przez 12 m-cy od zarejestrowania,
 • rozliczenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego wsparcia pomostowego,
 • uczestnictwo w szkoleniach.

Więcej informacji  na stronie www.przepisnasukces.fip.pl oraz pod nr telefonu 669-640-030. Formularze zgłoszeniowe i dokumenty wymagane dostępne są na stronie www.przepisnasukces.fip.pl

Euro-Most Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 138
02-952 Warszawa

Biuro Projektu:
ul. Krakowskie Przedmieście 79, II piętro
00-079 Warszawa

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl