Wyświęcenie karetki

Od dnia 1 lipca 2011r. w Platerowie pow. łosicki zacznie funkcjonować nowe miejsce stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego które obsługiwane będzie przez siedlecki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM MEDITRANS".  Karetka wraz z zespołem będzie stacjonowała w budynku miejscowego ośrodka zdrowia przy NZOZ ESKULAP w Łosicach filia w Platerowie.  W dniu 29 czerwca odbyło się uroczyste wyświęcenie i oddanie do użytkowania nowych karetek które między innymi będą stacjonowały w Platerowie.

Uroczystego wyświęcenia nowych karetek dokonał proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Platerowie ks. Eugeniusz Moczulski.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

 1. Janina  Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 2. Leszek Szpakowski - Dyrektor SPZOZ „RM" MEDITRANS"
 3. Ewa Kaczyńska - Prezes NZOZ ESKULAP w Łosicach,
 4. Jerzy Garucki - Wójt Gminy Platerów,
 5. Marek Szaniawski - Radny Rady Gminy w Platerowie,
 6. Piotr Borkowski - V-ce prezes NZOZ ESKULAP w Platerowie,

Wśród pozostałych gości którzy zaszczycili swą obecnością niniejszą uroczystość znaleźli się między innymi:

 1. Grażyna Kasprowicz - Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego
 2. Henryk Brodowski - Dyrektor SP ZOZ w Łosicach
 3. mł. insp. Dariusz Borkowski - Komendant Powiatowy Policji w Łosicach
 4. mł. bryg. Mariusz Popławski - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach.
 5. Stefan Szańkowski - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej,
 6. Marian Szymaniak - Radny Rady Powiatu w Łosicach,
 7. Irena Warczyk - Radna Rady Gminy w Platerowie
 8. Leszek Michalak - Radny Rady Gminy w Platerowie

Po uroczystym przecięciu wstęgi wszyscy goście mogli zapoznać się z wyposażeniem nowych karetek.