Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Platerów

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Platerów"
- wsie: Czuchów ; Czuchów-Pieńki ; Puczyce ; Platerów.

Zadanie realizowano od lipca 2009 r  do  31 grudnia  2010 r. Wybudowana sieć kanalizacyjna posiada następujące parametry techniczne:

- sieć grawitacyjna PCV Ф 200 - 6400,5 mb
- sieć grawitacyjna PCV Ф 160 - 711,00 mb
- sieć tłoczna  PE  Ф  110 - 3915,00 mb
- sieć tłoczna  PE  Ф   90 - 1612,00 mb
- sieć tłoczna  PE  Ф   75 - 481,00 mb
- Przykanaliki sanitarne PCV Ф 200 - 5/256 szt / mb
- Przykanaliki sanitarne PCV Ф 160 - 146/3646,5 szt / mb
- Przykanaliki sanitarne  PE  Ф  75 - 5/173,2 szt / mb
- Przepompownie sieciowe - 15 szt
- Przepompownie  przydomo - 5  szt.

Koszt  budowy zadania to kwota: 2 557 027,76 zł.  z czego  kwota w wysokości  1 737 015 , 00 zł została przekazanaw ramach pożyczki na realizację tegoż zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, za co składamy serdeczne podziękowania.

logo wfosigw

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.wfosigw.pl