Ścieżka Wodna w Platerowie

Zagospodarowanie terenu i zbiorników wodnych pod kątem edukacji ekologicznej - Ścieżka Wodna w Platerowe zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:

  • powiększenie zbiornika wodnego,
  • ustawienie wiaty edukacyjnej,
  • ustawienie pomostu i wiaty edukacyjnej do badań hydrologicznych,
  • ustawiono tablice informacyjne,
  • wykonano bramę wjazdową na teren ścieżki wraz z chodnikiem,
  • wykonano bocianie gniazdo,
  • uporządkowano teren wokół zbiorników, zasadzono krzewy i drzewa ozdobne.

Całkowity koszt zadania wynosił 61.342,33 zł z czego 30.000,00 w ramach dotacji na ten cel przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Za co składamy serdeczne podziękowania.

 

logo wfosigw 300
www.wfosigw.pl