slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Platerów"
- wsie: Czuchów ; Czuchów-Pieńki ; Puczyce ; Platerów.

Zadanie realizowano od lipca 2009 r  do  31 grudnia  2010 r. Wybudowana sieć kanalizacyjna posiada następujące parametry techniczne:

Zagospodarowanie terenu i zbiorników wodnych pod kątem edukacji ekologicznej - Ścieżka Wodna w Platerowe zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.

22 lutego2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie odbyły się eliminacje gminne XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień , woda - strażak zawsze rękę poda".

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" składa się obecnie z 19 gmin z województwa podlaskiego i mazowieckiego położonych po obu stronach Bugu. Tereny nadbużańskie, niezmiernie bogate krajobrazowo, przyrodniczo czy kulturowo, nieznane są jednak szerzej w Polsce. Naszym zadaniem jest promocja naszych pięknych ziem jako miejsca wypoczynku, inwestycji, spokojnego zamieszkania. Już wcześniej gminy podejmowały wspólne działania, jednak dopiero teraz pojawiła się możliwość skutecznej realizacji kompleksowych planów. Planowane działania LGD mają wyrwać społeczność z bierności wywołanej latami zaniedbań i trudną sytuacją ekonomiczną i demograficzną pogranicza. Realizacja

Strona 11 z 12

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl