#SzczepimySię

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach, uprzejmie informuje o trwającej kampanii #SzczepimySię. Kampania ma uświadomić, że szczepienie przeciwko COVID-19 to jeden z kluczowych elementów powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Informacje o przebiegu szczepień umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej: gov.pl/szczepimysie , na której znajdują się najaktualniejsze komunikaty i wskazówki oraz założenia Narodowego Programu Szczepień.

Uruchomiona została również bezpłatna i całodobowa infolinia 989.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie kampanii w swoich placówkach.

Przekazujemy Państwu aktualny link do materiałów:

http://losice.psse.waw.pl/649/szczepienia-przeciwko-covid-19-wazne-informacje-33609